Persondatapolitik for Tandlæge Niels Nygaard Aps

Dataansvarlig:

Ledelsen hos Tandlæge Niels Nygaard Aps.

Databehandling:

Tandlæger hos Tandlæge Niels Nygaard Aps behandler helbredsmæssige oplysninger, øvrige ansatte behandler almindelige personoplysninger (navn adresse telefon nummer).

Vi benytter følgende elektroniske journalsystemer: Aldente, Digora, 3Shape, OrtoCaps, Invisalign

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger med omhu og ifgl. gældende regler - herunder journalføringslovgivningen, persondataloven og GDPR

Databehandlingens formål:

At sikre den bedst mulige behandling til hver enkelt patient gennem hele behandlingsforløbet og ift. alle facetter af behandlingsforløbet.

De oplysninger, vi har omkring dig, er de oplysninger, du selv har givet os, navn, cpr nr, kontaktinfo mv. dertil kommer oplysninger som du er blevet adspurgt om i forbindelse med undersøgelse og behandling. Det drejer sig typisk om helbredsoplysninger og medicin brug samt oplysninger, der er journalført i forbindelse med undersøgelse og behandling. Hvis din journal fra tidligere tandlæge er indhentet aht. sikring af behandlingsforløbet indeholder den tillige oplysninger.

Deling af oplysninger til 3. part:

I de tilfælde, hvor der i forbindelse med din behandling, er behov for specialfremstillet medicinsk udstyr (f.eks en krone, bidskinne eller en usynlig bøjle) deler vi persondataoplysninger i forbindelse med fremstillingen. Dette er oplysninger, for at identificere det medicinske udstyr. Vi sikrer os, at vores leverandører lever op til GDPR.